HOT
Home / Tin tức / Kiểm tra quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An trên điện thoại và Internet

Kiểm tra quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An trên điện thoại và Internet

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã chính thức vận hành công khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên Internet và điện thoại thông minh. Huyện Châu Thành và Tân Trụ là 02 địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh được áp dụng. Tiếp đó, từ ngày 01/6/2019 người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng vào tra cứu công khai quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất của Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa trên Internet và điện thoại thông minh.

Theo đó, ứng dụng gồm 2 phần: Phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên Internet và điện thoại thông minh và phần mềm điện tử quản lý, công khai quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An.

Đối với ứng dụng thứ nhất, người dân, doanh nghiệp có thể truy cập địa chỉ datdai.longan.gov.vn trên máy tính. Khi vào đó, mọi người chỉ chọn khu vực hành chính huyện, xã là có thể xem thông tin quy hoạch từng thửa đất trên địa bàn của khu vực đã chọn. Tại huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa, người dân có thể xác định thông tin quy hoạch trên bản đồ bằng cách định vị khu đất qua chức năng tìm kiếm theo số tờ, số thửa; phần mềm sẽ tự động truy xuất thông tin theo lệnh.

Điện thoại thông minh chạy hệ điều hành iOS hoặc Android, người dân tải về và cài đặt, sử dụng tương tự máy tính. Tải ứng dụng theo hệ điều hành iOS: App Store/tìm kiếm: QHSDD.LA; hệ điều hành Android: Google play (CH play)/tìm kiếm: QHSDD.LA.

Đối với ứng dụng thứ hai, người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa theo địa chỉ quyhoachdatdai.longan.gov.vn. Khi vào đó, mọi người kịp thời nắm bắt các thông tin về chủ trương đầu tư; chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; các chính sách, dự án kêu gọi thu hút đầu tư tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các loại bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An chọn ứng dụng công nghệ GIS vào việc công khai bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có nhiều chế độ hiển thị khác nhau gồm: Nền hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng giao thông thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông bản đồ, bản đồ quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, ứng dụng trên tạo ra một kênh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các chủ đầu tư muốn đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các công việc liên quan đến đất đai một cách chính xác, nhanh chóng.

Incoming search terms:

  • https://datlongan net/tag/quy-hoach-can-giuoc/
Scroll To Top