HOT
Home / Tin tức / Đầu tư Cần Giuộc thành đô thị vệ tinh TPHCM

Đầu tư Cần Giuộc thành đô thị vệ tinh TPHCM

UBND tỉnh Long An vừa tổ chức cuộc họp về các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An của CTCP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.


Dự án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là dự án lớn, có tầm quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của khu vực, với mục tiêu phát triển đô thị Cần Giuộc thành khu đô thị vệ tinh của TP.HCM. Do đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo huyện Cần Giuộc cần tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh kết luận, chỉ đạo cuộc họp, trong đó, thống nhất với các định hướng về các dự án đầu tư, thời gian triển khai và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Cần Giuộc theo trình bày của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, đánh giá cao năng lực đầu tư, xúc tiến đầu tư của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có 16/19 dự án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dự kiến tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 17-6-2013. UBND tỉnh yêu cầu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm việc với UBND huyện Cần Giuộc, xác định những dự án có kế hoạch triển khai đầu tư trong năm 2015 (phải ưu tiên thực hiện các dự án dân cư, tái định cư và dự án nghĩa trang) để thông qua Sở Tài nguyên-Môi trường, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Long An thông qua.

Đối với 3 dự án mà mục đích sử dụng đất theo quy hoạch mới không phù hợp với quy hoạch trước đây là các dự án dân cư, thương mại, dịch vụ tại vị trí các dự án Cụm công nghiệp Nam Hoa, Tân Phú Thịnh và Làng đại học Sài Gòn – Long An trước đây, yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình lập thủ tục đầu tư, phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư để lập thủ tục đề nghị chuyển công năng đầu tư.

Về tái định cư, UBND tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư cần tập trung, tích cực xúc tiến thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thực hiện hoàn thành đối với các dự án dân cư, tái định và nghĩa trang trước khi triển khai thực hiện các dự án khác trên địa bàn.

Yêu cầu nhà đầu tư tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học để để đánh giá nhu cầu về tái định cư, điều kiện sống, việc làm… để có phương án bố trí tái định cư phù hợp về hạ tầng, diện tích lô nền (trong đó cần đánh giá, xác định sự phù hợp của diện tích các lô nền tại Khu tái định cư Tân Kim mở rộng), giá cả… nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi thực hiện, tránh so bì, thắc mắc trong dân và lãng phí trong đầu tư.

Nghiên cứu và có các chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc đối tượng di dời để giải phóng mặt bằng, kể cả di dời mồ mã; nghiên cứu thêm về chính sách hỗ trợ nông dân (cho vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc bằng phương thức khác) để tạo sự đồng thuận trong dân, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Scroll To Top