HOT
Home / Tin tức / Đức Hòa: Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở một số công trình trên địa bàn

Đức Hòa: Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở một số công trình trên địa bàn

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Văn bản số 2111/UBND-KT về việc áp dụng chính sách hỗ trợ chuyến đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số công trình trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Khu Công Nghiệp Đức Hòa

Về chủ trương, UBND tỉnh Long An thống nhất cho áp dụng chính sách hỗ trợ chuyến đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số công trình trên địa bàn huyện Đức Hòa như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 993/STNMT-CCQLĐĐ. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Đức Hòa cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ bố trí vốn đầu tư, làm phát sinh vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trươc đó, ngày 08/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã có Văn bản số 993/STNMT-CCQLĐĐ trình UBND tỉnh Long An cho phép áp dụng chính sách trên. Theo đó, năm 2013 UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường, hổ trợ để giải phóng mặt bằng xây dựng 02 Trường học với hệ số hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 02 lần; và theo báo cáo của UBND huyện Đức Hòa thì địa phương đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã thông báo thu hồi đất, giao cho Hội đồng tiến hành họp dân công bố các văn bản chủ trương và quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường của UBND tỉnh; và người dân đã đồng thuận với đơn giá này.

Tuy nhiên, năm 2013 và 2014 UBND huyện Đức Hòa không đảm bảo được nguồn ngân sách nên chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để chi trả cho người dân. Hiện nay, đơn giá bồi thường đã được xác định theo giá tại quyết định cũ nhưng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm lại áp dụng theo quy định mới 0,4 lần. Vấn đề này gây khó khăn cho địa phương không thể triển khai giải phóng mặt bằng kịp tiến độ và người dân sẽ không nhận tiền.

Do đây là công trình trọng điểm của Đại hội Đảng, đã công bố ra dân năm 2013 và 2014 nhưng do địa phương không bố trí được nguồn kinh phí chi trả cho dân dẫn đến việc kéo dài thời gian đến nay. Sở Tài nguyên và Môi trường Long An trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện chính sách đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tính bằng 2,0 lần theo quy định tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An đối với 02 dự án nêu trên.

Scroll To Top