HOT
Home / Tin tức / Xây dựng đường Chơn Thành-Đức Hòa với kinh phí 2000 tỷ đồng

Xây dựng đường Chơn Thành-Đức Hòa với kinh phí 2000 tỷ đồng

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành-Đức Hòa có tổng chiều dài khoảng 72,5km, điểm đầu Km10+000, thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, điểm cuối Km82+574, giao với đường tỉnh ĐT825 và tuyến tránh Hậu Nghĩa tại phía nam thị trấn Hậu Nghĩa, thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua khu vực Tây Nguyên được đưa vào khai thác

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành-Đức Hòa với tổng mức đầu tư 2.051 tỷ đồng theo hình thức Hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Theo báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa là một dự án thành phần của dự án đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài tuyến 84km đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An.

Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2009 và đến tháng 3/2011 tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ (trừ 03 gói thầu 1, 2 và 42 tiếp tục thi công từ tháng 4/2013 để nối thông tuyến từ QL14 đến QL13 thuộc tỉnh Bình Phước).

Để quyết toán các gói thầu dừng giãn, trên cơ sở kiến nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu dừng giãn tiến độ đến ngày 31/7/2015.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục quyết toán, Ban gặp nhiều khó khăn vì dự án dừng giãn đã lâu, văn phòng hiện trường của các nhà thầu và TVGS đã giải thể, cán bộ nghiệp vụ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác… nên việc hoàn thiện hồ sơ hoàn công và lập dự toán chi phí xây dựng cuối cùng kéo dài.

Để thực hiện các công việc nêu trên, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiến nghị xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu dừng giãn đoạn Chơn Thành – Đức Hòa và dự kiến thời gian hoàn thành việc quyết toán, thanh lý hợp đồng và thu hồi công xong trước ngày 31/12/2015.

Trên cơ sở khối lượng còn lại, yêu cầu Ban cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục và trình phê duyệt các gói thầu trước ngày 15/8/2015. Cục sẽ thẩm định trình Bộ phê duyệt trước ngày 30/9/2015 để Ban quyết toán, thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ xong trước ngày 31/12/2015. 

Qua báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT, Bộ chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu dừng giãn thuộc dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa đến 31/12/2015 và yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh trình duyệt dự toán chi phí xây dựng cuối cùng các gói thầu còn lại trước ngày 15/8/2015; thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ xong trước ngày 31/12/2015.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu dừng giãn theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo TVGS, các nhà thầu thực hiện các thủ tục thanh quyết toán hợp đồng, thu hồi công nợ các gói thầu dừng giãn, thực hiện các thủ tục kế tiếp theo quy định để có thể chuyển dự án sang đầu tư theo hình thức BOT.

Dự án xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, cải thiện điều kiện khai thác, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An nối kết giữa Quốc lộ 14 sẽ nối liền khu vực lớn của Đồng bằng sông Cửu Long với vùng Tây Nam Bộ và vùng Tây Nguyên, tạo nên thế và lực mới giúp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển nhanh, ổn định và bền vững hơn.

Giai đoạn trước mắt đầu tư xây dựng tuyến đường có quy mô tương đương đường cấp 3 với 2 làn xe, bề rộng nền đường hơn 12m, mặt đường rộng 11,2m. Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng dọc tuyến và hệ thống cống thoát nước ngang bao gồm các cống tròn, các cống hộp với tổng chiều dài khoảng 952m dài/55 vị trí.

Nếu được Bộ Giao thông Vận tải thông qua, dự án có thời gian hoàn thành đưa vào khai thác từ quý 1/2018. Thời gian hoàn vốn thu phí khoảng 22 năm 7 tháng. Đề cập đến phương án hoàn vốn, lãnh đạo Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh cho rằng, dự kiến đoạn tuyến sẽ đặt hai trạm thu phí tại Km44+500 (trạm chính tại địa phận tỉnh Tây Ninh) và Km75+500 (trạm phụ tại địa phận tỉnh Long An) để thu phí hoàn vốn cho dự án. Chỉ thu phí một lần đối với các phương tiện đi qua cả hai trạm.

Scroll To Top